Kuruluşumuzda, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2012 yılından bu yana sürdürülmektedir. Sistem gerekliliklerinin uygulanması esnasında işletmemizi etkileyen iç ve dış hususlar önemli bir yer taşımaktadır. Bu hususlar çevre yönetim sistemimizin mevcut performansını etkilediği gibi, ileriye dönük olarak da standart gerekliliklerinin ve yasal mevzuat şartlarının sağlanmasında etkisi olabilecek unsurlardır.

İç hususlarımız; üst yönetim politikası ve organizasyonel yapı, altyapı ve tesisler, personel yetkinlik ve farkındalıkları, finansal ve operasyonel hedefler, çalışanların katılımı,alt kiracılar ve hizmet tedarikçilerimiz olarak tanımlanmıştır.
Dış hususlarımız ise; müşterilerimiz, müşteri beklentileri, sosyoekonomik koşullar, yasal mevzuat ve düzenleyici kurumlar, rakiplerimiz ve iklim koşulları olarak tanımlanmıştır.

Çevre yönetim sistemimizin sınırları ve uygulandığı fiziki ve operasyonel alanlarımız; terminal kapalı sahası, kiraya verilen ortak alanlar, check in kontuarları, güvenlik kontrol noktaları, yolcu salonları, personel ofisleri, ortak alanlar, mekanik, elektrik ve sistem teçhizat altyapısının olduğu genel alanlar, ana terminal binası, genel havacılık terminali, trijenerasyon ve güç sistemleri tesisi, ısı merkezi, kargo terminali, otopark ve apron atık alanı olarak belirlenmiştir.

X