Yurtdışı Çıkış Harcı

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına 150 Türk Lirası harç alınır. Bakanlar Kurulu, bu miktarı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı (…) (1) yurt dışına çıkış harcı alınmaz. (1)

(1) Bu fıkrada yer alan “…ile Bakanlar Kurulunca belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından…” ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 29/1/2014 tarihli ve E.: 2013/66, K.: 2014/19 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
(Kanun No. 5597 / Kabul tarihi:8/3/2007)(Değişik: 28/3/2013-6455/52 md.) 

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gümrük Saymanlığı Telefon Numarası:
0216 588 88 26-0216 588 88 27

Terminal giden yolcu katı pasaport kontrol bölgesi öncesinde C1-D1-E1-G1-H1 check-in adası yanında harç pulu otomatları bulunmakta olup, otomatlardan kredi kartı veya nakit olarak alınabilmektedir.
X