Gizlilik Taahhüdümüz

0481054178000019 ve 0481054257100018 mersis numaralı Sanayi Mah. Havaalanı İç Yolu Caddesi Kapı No:1 İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal Binası Yönetim Katı Pendik 34906 İstanbul - Türkiye adresinde ticari faaliyetlerini sürdüren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ (“ISG”) ve LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm AŞ (“LGM”) (Bu döküman içerisinde ISG ve LGM ayrı ayrı veya birlikte “Şirket” olarak adlandırılacaktır) unvanlı Şirket olarak biz, siz kullanıcılarımızdan (“Kullanıcı”) aldığımız tüm verileri gizli bilgi olarak kabul etmekte, tabi olduğumuz yasal gerekliliklere uygun şekilde saklamakta, kaydetmekte ve kullanmaktayız.

Şirketimiz, bize, personelimize, alt çalışanlarımıza ve bize bağlı olarak çalışan diğer üçüncü kişilere açıklanan gizli bilgiyi;
a) gizlilik içinde korumayı ve verilecek hizmetlerin gerektirdiği ölçüde kullanmayı,
b) herhangi bir üçüncü kişiye, Kullanıcı’nın izin verdiği haller, yasal zorunluluklar,ticari ilişkinin yerine getirilmesi için dışarından hizmet alınması halleri hariç olmak üzere, hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

Şirketimiz, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını ancak her halükarda ticari makul özen eşiğinin altında olmayacak şekilde Kullanıcı’nın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir; ancak, bilginin gizliliği hususunda işçilerinden, alt çalışanlarından ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerden Kullanıcı’ya karşı sorumludur.

Şirketimiz, işçilerini, alt çalışanlarını ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarmayı ve bu kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmamalarını temin etmeyi ve bu kişilerin, işbu sözleşme ile üstlenilen gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde Şirketimizin sorumlu olacağını ve Kullanıcının kesinleşmiş mahkeme ilamında belirtilen zarar ve ziyanını derhal tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Aşağıdaki bilgileriniz gizli bilgi tanımına girmez:
a. Kamuya mal olmuş bilgiler.
b. Kullanıcıdan bağımsız olarak geliştirilen veya edinilen bilgi, tecrübeler.
c. Bilgiyi alanın, kullanıcı paylaşmadan önce de hukuka uygun olarak bildiği ve sahibi olduğu bilgiler.
d. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme ve/veya hakem kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

Gerek bilgilerinizin güvenli şekilde muhafazası, gerekse web sitemizden keyifle alışveriş yapabilmeniz için, site altyapımız ileri düzey iletişim protokolleri ve koruma programları ile donatılmıştır. Bu sayede, ödeme aşamasında kullandığınız bilgileriniz otomatik olarak şifrelenebilmekte ve bankanıza bu şekilde aktarılmaktadır.

Yasal yükümlülüklerimize uygun şekilde, veri koruma ve şifreleme alanında dünya çapında güvenilirliğe sahip güvenlik firmalarıyla çalışıp, sizlere bu standartlar ile hizmet vermekteyiz.

X