Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A. Ş. olarak politikamız;

Bölgemizde müşteri havayolları ve yolcularımız tarafından tercih edilen havalimanı olmak ve Türk havacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunarak yolcu ve kargo taşımacılığında uluslararası bir bağlantı merkezi haline gelmektir.

Bu amaca ulaşmak için; yolcularımızın beklenti ve tercihlerine cevap verebilecek hızlı, ulaşılabilir, güvenli, modern ve yüksek kalitede Terminal Hizmetleri sağlanması hedeflenmiş ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. bünyesindeki tüm faaliyetlerin, çevresel boyutları dikkate alınarak zararların önlenmesi ve kontrolü, etkin iş güvenliği tedbirlerinin uygulanması için entegre bir yönetim sistemi kurulmuştur.

Bu Politika ile işletmemizde;

 • Yatırım yaptığımız ileri teknolojik altyapıyı etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı ve değişen müşteri beklentileri ile uyumlu olarak güncel tutmayı,
 • Havalimanımızı kullanan tüm engelli misafirlerimizin beklentilerini karşılayabilmek için hizmetlerimizi kolay ve ulaşılabilir kılmayı,
 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarının karşılanmasında ve bu sistemin işletmedeki etkinliklerinin geliştirilmesinde güçlü iç iletişim ve eğitimler ile tüm çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Yolcularımızdan ve kurumsal müşterilerimizden işletmemize iletilen şikayetleri şeffaf ve tarafsız bir yaklaşımla araştırarak, müşterilerimize en kısa sürede çözüm üretmeyi ve şikayetlerin tekrar etmemesi için kalıcı tedbirler almayı,
 • Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincinin geliştirilmesi maksadıyla çalışanlarımızın eğitim ve gelişimine gereken önemi vererek çalışan memnuniyetini üst noktaya taşımayı, kurumsal bağlılığı ve takım ruhunu sürekli desteklemeyi,
 • Ulusal havacılık, çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı ve standartları takip etmeyi,
 • Önemli çevresel boyutu olan ve iş sağlığı güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmeyi,
 • Atıkları kaynağında azaltmayı ve çevre kirliliğini önlemek için kurallara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarımızda doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmeyi,
 • Enerjinin verimli kullanımı ve sera gazı emisyonlarının indirgenmesi amacıyla gerekli çalışmaları desteklemeyi,
 • Gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir çevre sunulabilmesi için yolcularımızı ve yerleşik halkı çevre ile ilgili proje ve uygulamalar hakkında olabildiğince bilgilendirmeyi, gelebilecek geribildirimleri sürekli iyileştirme aracı olarak değerlendirmeyi,
 • Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemlerinin performansını ve etkinliğini izlemeyi, ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Mal ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmeyi,
 • Çalışanların katılımının sağlandığı etkin bir iş sağlığı ve güvenliği raporlama sistemi kurarak potansiyel işgücü kayıplarını azaltmayı,
 • İş yerinde, gerekli tetkik, muayene ve sağlık gözetimlerinin yapılarak meslek hastalıkları ve işe bağlı hastalıkların ve işgücü kayıplarının minimuma indirilmesini taahhüt ederiz.

 

29.11.2022
Berk ALBAYRAK
Genel Müdür

X