Yeşil Havaalanı Projesi

2009 yılının Haziran ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve havalimanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye verdikleri zararların sistematik bir şekilde azaltılmasını hatta mümkünse ortadan kaldırılmasını amaçlayan Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi, 2010 yılının Aralık ayında yeni düzenlemeler ilave edilerek geliştirilmiştir.

Proje gerekliliklerini başarıyla yerine getiren ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından “Yeşil Kuruluş” ünvanı verilen işletmelere, yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim yapılarak proje sektör genelinde teşvik edilmektedir.

ISG Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş., Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi kapsamında, çevreye en az zarar verecek şekilde ileri teknoloji, fiziki altyapı ve eğitimli insan gücüne yatırım yaparak modern ve çevre dostu bir terminal işletmeciliği modeli oluşturmuş ve 17 Mayıs 2012 tarihinde “Yeşil Kuruluş” ünvanı almaya hak kazanmıştır.

Çevre Politikası’nın en önemli unsurları olarak “Önemli çevresel boyutu olan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmeyi” ve “iklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarda doğal kaynak tasarrufunu özendirmeyi” ilke edinen ISG, bu çerçevede tüm atıklarını, kaynak kullanımını ve faaliyetlerinin çevresel boyutlarını izlemekte ve kontrol altında tutmak için gerekli tedbirleri almaktadır.

X