Bilgi Güvenliği Politikası

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. olarak,

  • Hizmet kapsamımızda yer alan tüm faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürülmesi için yasa/yönetmelikler ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklere uyulmasını, risklerin kontrol altına alınmasını,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kesintisiz işletilmesinin ve sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasını,
  • BGYS kapsamı ve sınırları içinde tüm bilgi varlıklarında işlenen her türlü gizli, ticari ve özel bilginin belirlenen şartlar çerçevesinde gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanmasını,
  • Bilgi güvenliğini tehlikeye sokacak ihlal olaylarını minimum seviyeye indirmek için personel farkındalığının geliştirilmesi maksadıyla eğitim ve gelişime gereken önemin verilmesini,
  • Bilgi güvenliği gereksinimlerinin karşılanması maksadıyla gerekli yatırımların ve çalışmaların yapılmasını taahhüt ederiz.

 

2023

X