Emniyet Yönetim Sistemi

EMNİYET POLİTİKAMIZ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmelerimizdeki ortak politikamız;

Yolcularımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için tanımlanmış tüm tehlikelerden arındırılmış sağlıklı ve emniyetli bir ortam sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için;

 • Aktif bir havacılık emniyet programı kurmayı,
 • Emniyet performansımızı arttırmak için tüm operasyonel seviyelere sorumluluk vermeyi,
 • Müşterimiz olan havacılık işletmelerinin ve taşeronlarımızın, oluşturduğumuz program içerisinde aktif rol almasını sağlamayı,
hedefliyoruz.

Bu kapsamda; İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. olarak;

 • Genel Müdürden başlayarak tüm yönetim seviyeleri ve çalışanlarımızın emniyet performansının sağlanmasıyla ilgili yükümlülükleri ve hesap verme sorumluluklarını açıkça tanımlamayı,
 • Emniyet Yönetim Sistemimizin performansını ve hedeflere ulaşma derecesini ölçerek, emniyet performansını işletme / personel değerlendirme sistemimizin önemli bir parçası haline getirmeyi,
 • Emniyette kusursuzluğu bir görev olarak görüp; insan faktörleri dahil tüm riskleri, raporlama sistemini de içerecek şekilde tehlike tanımlama ve risk yönetim süreçlerini oluşturarak, ortadan kaldırmayı ya da mümkün olan en düşük seviyeye indirmeyi,
 • Emniyet hedeflerimize ulaşabilmek için kalifiye işgücü ve finansal kaynakları sağlamayı ve emniyeti sürekli iyileştirmeyi,
 • Uçuş ve yer emniyetiyle ilgili ulusal, uluslararası kurallara ve yasal mevzuata uymayı ve mümkün olduğu sürece geliştirmeyi,
 • Kalite yönetim sistemimiz gereği emniyet yönetim sisteminin etkinliğini sürekli izleyerek, denetim sürecine katılımı arttırmayı ve gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamayı,
 • Müşterilerimizden işletmemize iletilen emniyetle ilgili şikayet ve önerileri, şeffaf ve tarafsız bir yaklaşımla araştırarak en kısa sürede çözüm üretmeyi ve kalıcı tedbirler almayı,
 • Çalışanlarımızın havacılık emniyet eğitimi ve gelişimine gereken önemi vererek Emniyet Yönetim Sistemi’ni üst noktaya taşımayı,
 • Tüm çalışanlarımızın verdikleri emniyet artırıcı kararları ve emniyet konusunda tüm gönüllü bildirimlerini desteklemeyi
 • Adil kültür çerçevesinde; yasadışı bir eylem, büyük bir ihmal, düzenlemelere veya prosedürlere kasıtlı veya istekli bir şekilde uyulmaması dışında, tehlike raporlama sistemiyle emniyet sorununu ileten herhangi bir çalışanın cezalandırılmayacağını,
 • Dışarıdan sağlanan sistem ve hizmetlerin emniyet performansı standartlarımıza uygun olduğundan emin olmak için kontroller yapmayı,
taahhüt ederiz.

 

Emniyet yönetim sistemi çerçevesinde; terminalimizde karşılaştığınız olayları tarafımıza bildirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

X