Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X
Yasal konular
Etik Hat Bildirim Aydınlatma

Etik Hat Bildirim Aydınlatma

ETİK HAT BİLDİRİM UYGULAMASI

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sanayi Mahallesi Havaalanı İç Yolu Cadde No: 1/0 Pendik/İstanbul adresinde mukim İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi ve LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi (birlikte “Şirketimiz”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Etik Hat Bildirim Uygulaması’na katılan kişilerin (“siz”) paylaşması durumunda kişisel verilerini, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

 1. Topladığımız Kişisel Veriler ve İşleme Amaçlarımız

  Etik Hat Bildirim Uygulaması’na katılmanız halinde;

  • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın etik ilkelere, ulusal ve uluslararası mevzuata ve prosedürlere uygunluğunu kontrol etmek amacıyla ad, soyad gibi kimlik bilgilerinizi; telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerinizi Şirketimiz ile paylaşmanız durumunda işleyebilmekteyiz. Bu bilgilerinizi Şirketimiz’in hukuka uygunluğunu, iş sürekliliğini sağlamak ve faaliyetlerimizi geliştirmek amacıyla işlemekteyiz.

   

 2. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu 5/2(f) maddesinde belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanarak işlemekte ve doldurduğunuz elektronik form üzerinden otomatik olarak toplamaktayız.

   

 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak yukarıda açıklanan amaçlarla topluluk şirketlerimiz ve hukuken yetkili kişiler ile paylaşabilmekteyiz.

   

 4. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, fiziki ve elektronik kanallar üzerinden Şirketimiz’e iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

 

X