Sabiha Gökçen Havalimanı Peyzaj Alanları 3 Yıl Süreli Bakım Hizmeti ihale ilanı (ISG – ISG / İ / RFQ No. 258309 / 2022)

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI YATIRIM YAPIM VE İŞLETME A.Ş.

İHALE İLANI

(ISG – ISG / İ / RFQ No. 258309 / 2022)

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PEYZAJ İŞLERİ KONUSUNDA DENEYİMLİ VE GEREKLİ İZİN VE RUHSATLARI HAVİ KATILIMCILARIN DİKKATİNE
PEYZAJ ALANLARI 3 YIL SÜRELİ BAKIM HİZMETİ

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım Ve İşletme A.Ş. (“ISG”), nitelikli ve deneyimli Peyzaj hizmeti tedarikçilerinden, Sabiha Gökçen Havalimanı Peyzaj Alanları 3 Yıl Süreli Bakım Hizmeti konulu bir ihale sürecini başlatmaktadır.

İhale konusu iş “Sabit Fiyatlı Açık e-İhale” usulünde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

a) Adres : İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım Ve İşletme A.Ş. Satınalma Müdürlüğü, Sabiha Gökçen U.Havalimanı Terminal Binası 34906 Pendik - İstanbul / Türkiye
b) Telefon Ve Faks Numarası : +90 216 588 80 00
c) ISG Web Sitesi İhale İlanı : www.sabihagokcen.aero
d) İhale Belgelerine Erişim Yeri : ISG Elektronik İhale Sistemi (“e-İhale”)
(RFQ No. 258309)
e) İhale Konusu İşin;    
  i. Niteliği ve türü : Peyzaj Alanları 3 Yıl Süreli Bakım Hizmeti
  ii. Yapılacağı Yer : Sabiha Gökçen U.Havalimanı
  iii. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
f) İhale Takvimi :

İhalenin İlan Edilmesi,
23.12.2022 – Saat 16.00

Saha Birifingi/Alan Ziyareti,
26.12.2022-04.01.2023 – Saat 08:30-15:00

Soru Sorma İçin Son Tarih,
06.01.2023 – Saat 15.00

Soruların Cevaplanması,
10.01.2023

İhale Teklif Sunumunun Teslimi,
13.01.2023 – Saat 12:00

İhale Katılımcılarının, İhaleye ilişkin tecrübelerini ve değerlendirmeye esas belgelerini tevsik etmelerini takiben işleme alınacak fiyat tekliflerini, İhale Konusu İş fiyat listesi üzerinden TRY cinsinden, K.D.V. hariç olarak vermeleri beklenmektedir.

İhale Konusu İş’e ilişkin olarak İhaleyi kazanan firma ile yapılacak Hizmet İşi Sözleşmesinin yürürlük tarihinin, taraflarca başkaca bir tarih üzerinde mutabakat sağlanması hali istisna olmak üzere, 06 Şubat 2023 olması beklenmektedir.

İhale ile ilgilenenen İhale Katılımcıları, İhale Belgelerine, ISG Elektronik İhale Sistemi (e-İhale) https://solutions.promena.net adresinde 258309 nolu RFQ içinde Belgeler bölümünden ulaşabilir. İhale Belgeleri, İhale Katılımcısının, https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C2-tCFOB9UW-2Qcq2UlyN6xyuOaNMLJOlctMDYZKMrdURjVHTzNQWlFQODgyUDVRTjQ1WVJQUTVQSy4u linkinde 02.01.2023 saat 12:00 tarihine kadar dolduracağı çevrimiçi form sonrasında sağlanacak e-İhale kullanıcı adını ve şifresini e-ihale’ye giriş yapması ile incelemesine ve indirmesine açık olacaktır. İhale Katılımcısının, hali hazırda https://solutions.promena.net adresinde e-ihale‘ye erişebilecek firma hesap kaydı var ise İhale Belgeleri incelemesine ve indirmesine açık olacaktır. ISG tarafından aksi kararlaştırılmadıkça basılı bir belge verilmeyecektir.

İhale Belgelerini inceleyen İhale Katılımcıları; anılan dokümanlarda belirtilen esaslara uygun olarak, en geç, 13 Ocak 2023 saat 12:00’a kadar teklif dosyalarını, https://solutions.promena.net adresinde yer alan güvenli e-ihale mecrasına yüklemeye davet olunur.

Saygılarımızla,
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım Ve İşletme A.Ş.

X