İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ISG Sorumluluk Sahası Temizlik Hizmeti ve Islak Hacim Bakım Hizmeti İhale İlanı (ISG – ISG / İ / RFQ No. 265048 / 2023)

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI YATIRIM YAPIM VE İŞLETME A.Ş.

İHALE İLANI

(ISG – ISG / İ / RFQ No. 265048 / 2023)

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI ISG SORUMLULUK SAHASI TEMİZLİK HİZMETİ VE ISLAK HACİM BAKIM HİZMETİ İŞLERİ KONUSUNDA DENEYİMLİ VE GEREKLİ İZİN VE RUHSATLARI HAVİ KATILIMCILARIN DİKKATİNE

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım Ve İşletme A.Ş. (“ISG”), nitelikli ve deneyimli temizlik hizmeti ve ıslak hacim bakım hizmeti yapabilen tedarikçilerinden, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ISG Sorumluluk Sahası Temizlik Hizmeti ve Islak Hacim Bakım Hizmeti (İhale Konusu İş) konulu bir ihale sürecini başlatmaktadır.

İhale konusu iş “Sabit Bedelli Açık e-İhale” usulünde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

a) Adres : ISG Satınalma Müdürlüğü, İ.Sabiha Gökçen U. Havalimanı Terminal Binası 34906 Pendik - İstanbul / Türkiye
b) Telefon Ve Faks Numarası : +90 216 588 80 00
c) ISG Web Sitesi İhale İlanı : www.sabihagokcen.aero
d) İhale Belgelerine Erişim Yeri : ISG Elektronik İhale Sistemi (“e-İhale”)
(RFQ No. 265048)
e) İhale Konusu İşin;    
  i. Niteliği ve türü : Temizlik Hizmeti ve Islak Hacim Bakım Hizmeti
  ii. Yapılacağı Yer : İ.Sabiha Gökçen U. Havalimanı ISG Sorumluluk Sahası 34906 Pendik - İstanbul / Türkiye
  iii. İşe başlama tarihi : 01.06.2023
f) İhale Takvimi :

İhalenin İlan Edilmesi,
14.02.2023 – Saat 17.00

Saha Birifingi/Alan Ziyareti Randevu Son Tarih,
01.03.2023 – Saat 14.30

Saha Birifingi/Alan Ziyareti Son Tarih,
02.03.2023 – Saat 14.30

Soru Sorma İçin Son Tarih,
03.03.2023 – Saat 14.30

Soruların Cevaplanması,
07.03.2023 – Saat 16.00

İhale Teklif Sunumunun Teslimi,
14.03.2023 – Saat 12.00

İhale Katılımcılarının, İhaleye ilişkin tecrübelerini ve değerlendirmeye esas belgelerini tevsik etmelerini takiben işleme alınacak fiyat tekliflerini, İhale Konusu İş fiyat listesi üzerinden TRY cinsinden, K.D.V. hariç olarak vermeleri beklenmektedir.

İhale Konusu İş’e ilişkin olarak İhaleyi kazanan firma ile yapılacak Hizmet İşi Sözleşmesinin yürürlük tarihinin, taraflarca başkaca bir tarih üzerinde mutabakat sağlanması hali istisna olmak üzere, 01.06.2023 olması beklenmektedir.

İhale ile ilgilenenen İhale Katılımcıları, İhale Belgelerine, ISG Elektronik İhale Sistemi (e-İhale) https://solutions.promena.net adresinde 265048 nolu RFQ içinde Belgeler bölümünden ulaşabilir. İhale Belgeleri, İhale Katılımcısının, https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C2-tCFOB9UW-2Qcq2UlyN6xyuOaNMLJOlctMDYZKMrdURjVHTzNQWlFQODgyUDVRTjQ1WVJQUTVQSy4u linkinde 01.03.2023 saat 12:00 tarihine kadar dolduracağı çevrimiçi form sonrasında sağlanacak e-İhale kullanıcı adını ve şifresini e-ihale’ye giriş yapması ile incelemesine ve indirmesine açık olacaktır. İhale Katılımcısının, hali hazırda https://solutions.promena.net adresinde e-ihale‘ye erişebilecek firma hesap kaydı var ise İhale Belgeleri incelemesine ve indirmesine açık olacaktır. ISG tarafından aksi kararlaştırılmadıkça basılı bir belge verilmeyecektir.

İhale Belgelerini inceleyen İhale Katılımcıları; anılan dokümanlarda belirtilen esaslara uygun olarak, en geç, 14 Mart 2023 saat 12:00’a kadar teklif dosyalarını, https://solutions.promena.net adresinde yer alan güvenli e-ihale mecrasına yüklemeye davet olunur.

Saygılarımızla,
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım Ve İşletme A.Ş.

X