Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

1. POLİTİKANIN AMACI

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (“İSG”) ve LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm A.Ş. (“LGM”) olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunarken müşterilerimizin birtakım kişisel verilerini toplamakta ve işlemekteyiz.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğü giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuat tarafından güvence altına alınmıştır.

İşbu Politika, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, hangi üçüncü kişilere aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ve şirketimizin kişisel verilerin korunması bakımından yükümlülüklerini belirlemek ve göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

2. POLİTİKANIN KAPSAMI

İşbu Politika ticari, hukuki ve idari faaliyetlerimizi gerçekleştirme esnasında Ek-1’de belirtildiği şekilde mevcut ve potansiyel müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, İSG ve LGM şirketleri temsilcileri ve vekilleri, iştiraklerimiz, hissedarlarımız, çalışan ve stajyer adaylarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşu çalışanlarına ait kişisel verileri işleme faaliyetlerimizi kapsamaktadır.

3. KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİMİZ

İSG/LGM olarak kişisel verilerinizi farklı süreçler kapsamında işlemekteyiz. Bu bağlamda, kişisel veri işleme faaliyetlerimizi süreçlere göre ayırdığımız başlıklar altında görebilirsiniz.

3.1. İŞLETMEMİZİN KAMERALAR İLE İZLENMESİ

İşletmemizin güvenliğini sağlamak amacıyla giriş ve çıkışlarımız ile işletmelerimizin içerisini güvenlik kameralarıyla izlenmektedir. Bu faaliyet Emniyet Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İSG veya LGM bu süreçle ilgili karar sahibi olmayıp; kamera kayıtlarına erişmemektedir. Kamera kayıtları İSG veya LGM tarafından ancak adli bir süreçte Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 219 ve ilgili maddeler uyarınca mahkemelerce talep edilen belgeleri ibraz etme yükümlülüğü sebebiyle KVK Kanunu madde 5/2(ç)’de belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine dayalı olarak ve davaya taraf olan İSG/LGM’nin kendisini savunabilmesi amacıyla KVK Kanunu madde 5/2(e)’de belirtilen bir hakkın tesisi, korunması ve savunması sebebine dayalı olarak Emniyet Şube Müdürlüğü’nden talep edilebilmektedir.

3.2. ÇEREZ FAALİYETLERİ

İSG/LGM olarak internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda birtakım çerezler bulundurmaktayız. Çerezleri; ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, kişiselleştirilmiş hizmet ve öneri sunmak, talep ve sorunlarını tespit etmek, aramalarını hızlı sonuçlandırmak ve rıza vermeleri halinde kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak amacıyla kullanmaktayız. Daha detaylı bilgi için  Çerez Politikamızı  inceleyebilirsiniz.

3.3. ZİYARETÇİ GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

İSG/LGM olarak, işletmemizin ve personellerimizin güvenliğini sağlamak, izinsiz girişleri engellemek ve gerekli güvenli kayıtlarını oluşturmak amacıyla KVK Kanunu madde 5/2(f)’de belirtilen İSG/LGM’nin meşru menfaatine dayalı olarak ziyaretçilerimizin ad, soyad, firma adı ve giriş ve çıkış saatlerini sisteme kaydetmekteyiz. Bu bilgilerinizi, işletmemize giriş yaptığınız esnada sözlü olarak veya yazılı form üzerinden toplamakta ve sadece yukarıdaki amaçlar dahilinde ve talep etmeleri halinde KVK Kanunu madde 5/2(ç)’de belirtilen İSG/LGM’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi sebebine dayalı olarak hukuken yetkili kamu ve tüzel kişiler ile paylaşmaktayız.

Misafir olarak çıkış yaptığınız tarihten itibaren ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlığı önlemek ve yasal mevzuata uymak amacıyla makul bir süre boyunca tutmakta ve bu sürenin sona ermesi halinde bilgilerinizi silmek, yok etmek ve/veya anonim hale getirmekteyiz.

3.4. İŞLETMELERİMİZDE SAĞLANAN İNTERNET HİZMETİ

İşletme ve terminallerde bulunan internet hizmeti, İSG ve LGM’nin anlaşmalı olduğu firmalardan tarafından sağlanmaktadır. Misafirlerimizin internet hizmeti alması esnasında kişisel verileri bu firmalarca toplanmakta ve İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca belirtilen yasal süreler boyunca saklanmaktadır.

Misafirlerimizin bu hizmetle ilgili kişisel veri talebi olması halinde ilgili firmanın yetkilileriyle iletişime geçmesini öneririz.

3.5. ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

İSG/LGM olarak çağrı merkezi hizmetimiz sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerinizi soru, şikayet, öneri ve dileklerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim bilgilerinizin güncellenmesi, izinli iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla KVK Kanunu madde 5/1 ve 6/2 uyarınca açık rızasını alarak ve KVK Kanunu madde 5/2(f) kapsamında İSG/LGM’nin meşru menfaatine dayalı olarak işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişiler ile yurt içi veya yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

3.6. OTOPARK HİZMETLERİ

İSG/LGM olarak size en iyi şekilde hizmet vermek, müşteri memnuniyetini sağlamak, tesislerimizde güvenliği sağlamak ve yasal mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi toplamaktayız. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerin niteliğine göre işlediğimiz kişisel veriler ve işleme amaçlarımız farklılık gösterebilmektedir.

3.6.1. Otopark Aboneliği Hizmeti

Otoparkımıza abone olmak isteyen müşterilerimizden yazılı formda yer alan kimlik ve iletişim bilgileri ve kimlik belgelerinin ön yüzü fotokopisini toplamakta, bu bilgileri sadece aboneliği gerçekleştirmek ve otopark hizmeti vermek amacıyla, KVK Kanunu madde 5/2(c)’de belirtilen abonelik sözleşmesinin kurulması ve ifası sebebine dayalı olarak kullanmaktayız.

Bu bilgileri, hizmet ilişkisinin devam ettiği süre ve ortaya çıkabileceği olası bir uyuşmazlığı önleme amacıyla makul bir süre boyunca saklanmaktadır. Müşterilerimize ait bilgileri, otopark hizmetinin verilebilmesi sebebiyle iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz ve tedarikçilerimiz ile yurt içi veya yurt dışı ile paylaşılabilecektir.

3.6.2. Gaziler ve Engelliler için Ücretsiz Otopark Hizmeti

Gazi ve engelli vatandaşlarımıza ücretsiz otopark hizmetinden yararlandırmak amacıyla, KVK Kanunu madde 5/1 ve 6/2 uyarınca ilgili kişilerin açık rızalarını almak kaydıyla, kimlik ve iletişim bilgileri, kimlik fotokopisi ve gerekirse dernek veya vakıf üyeliği bilgilerini toplamaktayız. Bu bilgiler, yazılı form üzerinden tek seferlik alınmakta ve hizmetin verilmesinden kısa bir süre sonra imha edilmektedir.

Bu bilgileri, sadece ücretsiz otopark hizmeti vermek için kullanmaktayız. Bu kapsamda müşterilerimizin gazi veya engelli olduğunu anlamak amacıyla gazi ve gerekirse bu durumlarını teyit edebilmek amacıyla üye oldukları dernek ve vakıf bilgilerini toplamaktayız. Bu bilgileri, sadece ücretsiz otopark hizmeti verebilmemiz için gerekli olduğu durumlarda iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşabilmekteyiz.

3.6.3. Kayıp Bilet Hizmeti

İSG/LGM olarak, Türk Borçlar Kanunu’nun 579. maddesi uyarınca, otoparkımıza bırakılan araçların güvenliğini sağlamakla yükümlüyüz. Bu yükümlülüğümüz gereği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2(ç)’de belirtilen İSG/LGM’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi sebebine dayalı olarak biletini kaybeden müşterilerimizden Kayıp Bilet Formu’nda yer alan bilgileri toplamaktayız. Biletini kaybeden müşterilerimizin gerçek araç sahibi olup olmadığını anlamak amacıyla kimlik ve ruhsat belgelerinin fotokopilerini almakta ve böylece araçların araç sahibi olmayan kişiler tarafından izinsiz alınmasını önlemeye ve araçların güvenliğini sağlamaya çalışmaktayız.

Bu bilgilerinizi, sadece yukarıdaki amaçlar dahilinde ve ortaya çıkabilecek olası bir uyuşmazlığı önleme amacıyla makul bir süre boyunca saklamaktayız. İSG/LGM olarak yukarıdaki amaçlar dahilinde bilgilerinizi iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşabilmekteyiz.

3.7. MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ

İSG/LGM olarak müşterilerimizin internet sitesi, mobil uygulama, e-posta, müşteri öneri formu veya müşteri geri bildirim anketleri üzerinden doğrudan veya resmi kurumlar aracılığıyla dolaylı olarak ilettiği şikayet, öneri, talep, dilek ve temennileri toplamaktayız. Bu süreçte elde ettiğimiz kişisel verileri; müşterilerimizin taleplerini değerlendirmek, sonuçlandırmak, onlara geri dönüş sağlayabilmek ve nihayetinde müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla kimlik, iletişim bilgileri ve talep/şikayet bilgilerini işlemekteyiz. Bu kişisel verileri çağrı merkezi hizmetleri üzerinden alabileceğimiz gibi (Bakınız: 3.4); fiziki ve elektronik ortam üzerinden sunduğumuz form, anket ve diğer belgeler vasıtasıyla da toplayabilmekteyiz. Bu şikayet, öneri, talep, dilek ve temennileri toplamadan önce yapılacak faaliyete ilişkin ilgili kişilerden KVK Kanunu madde 5/1 ve 6/2 uyarınca açık rızalarını almaktayız.

İSG/LGM olarak bu kişisel verileri yukarıdaki amaçlar dahilinde,havayolu şirketlerine, yer hizmeti kuruluşları dahil tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişiler ile yurt içine veya yurt dışına aktarabilmekteyiz

3.8. GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ ÇIKARTILMASI1

İSG/LGM olarak terminallerimize geçici olarak giriş yapacak misafirlerimizden kimlik fotokopisi, ad, soyad bilgisi ve gerekirse e-posta adresi toplamaktayız. Bu bilgileri, misafirlerimize en hızlı şekilde giriş belgesi çıkartabilmek amacıyla e-posta veya fiziki ortam üzerinden toplamaktayız.

Bu süreçte elde ettiğimiz kişisel verileri, Sabiha Gökçen Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi uyarınca misafirlerimizin terminale giriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla KVK Kanunu madde 5/2(ç)’de belirtilen hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirme sebebine dayalı olarak kullanmakta ve giriş kartı ve belgesi çıkartmakla yetkili SGH Mülki İdare Amirliği, SGH Emniyet Şubesi Tahkikat Masası ve SGH Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ile paylaşmaktayız.

3.9. TEHLİKE/RİSK/OLAY BİLDİRİMİ

İSG/LGM olarak Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği uyarınca emniyet yönetim sistemi kurmak, gerekli aksiyonları almak ve doğmuş veya doğabilecek tehlikeleri risk unsularını belirlemekle yükümlüyüz. Bu kapsamda Havaalanlarında Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Talimat (SHT-SMS/HAD) uyarınca faaliyetlerimizdeki tehlikeleri ve buna ilişkin yapılan geri bildirimleri etkin bir biçimde toplamamız ve kayıt altına almamız gerekmektedir.

İnternetteki form üzerinden bina, tesis ve işletmelerimizde tehlike, risk veya olay bildirimi yapan kişilerden kimlik ve iletişim bilgileri toplamaktayız. Bu bilgileri söz konusu tehlike, risk ve olaya ilişkin bildirim yapan kişilerden daha detaylı bilgi almak ve böylece yukarıda belirtilen mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda emniyeti sağlamak amacıyla, KVK Kanunu madde 5/2(ç)’de belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine dayalı olarak kullanmaktayız. Bilgiler, söz konusu duruma ilişkin tespitlerin yapılması ve durumun sonuçlandırılmasından itibaren makul bir süre sonra imha edilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE İMHASI

Bu metinde yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz KVK Kanunu’na ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca saklanacak ve imha edilecektir. İSG/LGM olarak kişisel verilerinizi İSG/LGM Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamıza uygun olarak, yasal süreler veya yasal süre öngörülmemişse, işleme amacımıza göre belirlenen makul süreler boyunca saklamakta ve bu sürelerin sona ermesi üzerine imha etmekteyiz. Kişisel verilerinizi güvenli olarak saklamaya ve imha etmeye ilişkin aldığımız tedbirlerimizi ve belirlediğimiz saklama ve imha sürelerini öğrenebilmek için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı, internet sitemizdeki iletişim formu üzerinden talep edebilirsiniz.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU

Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanunve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki başvuru formu üzerinden gönderebilirsiniz.

Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

Başvurularınız,talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede en geç otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan cevaplanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, başvurunuz gerekçeli olarak yanıtlanacaktır.

EK-1 VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

AÇIKLAMALAR

ÖRNEKLER

Müşteri

İSG/LGM tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden faydalanan kişiler

Otopark, vale veya otel hizmeti alan kişiler

Potansiyel Müşteri

İSG/LGM tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden faydalanmak isteyen ya da İSG/LGM’nin ürün veya hizmet sunmak istediği kişiler

İSG/LGM’nin yeni müşteriler edinmek amacıyla kişisel verilerine ulaştığı kişiler veya hizmet almaksızın İSG/LGM’ye ulaşan ve hizmet hakkında bilgi almak kişiler

Şirket Temsilcisi veya Vekili

İSG/LGM’yi temsil veya vekil eden kişiler

İSG/LGM’nin temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyesi

Hissedar

İSG/LGM çalışanı olmayan ancak şirketin genel kurulunda pay sahibi olan kişiler

X pay sahibi

Tedarikçi

İSG/LGM’nin hizmet aldığı firmaların çalışanı, temsilcisi veya vekili

Bulut hizmeti sağlayıcısı şirketin çalışanı, çalışan adayı, temsilcisi veya vekili

İş Ortağı

İSG/LGM’nin faaliyetlerinde beraber çalıştığı firmaların çalışanı, temsilcisi veya vekili

Hava yolu şirketlerinin veya diğer havaalanı işletmelerinin çalışanı, çalışan adayı, temsilcisi veya vekili

Çalışan ve Stajyer Adayı

İş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini İSG/LGM’ye açık tutan kişiler

İş başvurusu mülakatlarında görüşülen kişiler

Ziyaretçi

İSG/LGM bina, tesis, terminal ve diğer işletmelerini ziyaret eden kişiler

İSG terminaline ziyaret eden misafirler

Hukuken Yetkili Kişi

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları veya özel kişi ve kuruluşlarında çalışan personeller

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Vergi Daireleri, Valilik’te çalışan kişiler,
mali müşavirler, mahkemenin atadığı bilirkişiler

EK-2 KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI KİŞİ GRUPLARI

PAYLAŞILAN KİŞİ GRUPLARI

AÇIKLAMALAR

ÖRNEKLER

Hissedar

İSG/LGM çalışanı olmayan ancak şirketin genel kurulunda pay sahibi olan kişiler

X pay sahibi

Şirket Temsilcisi veya Vekili

İSG/LGM’yi temsil veya vekil eden kişiler

İSG/LGM’nin temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyesi

Tedarikçi

İSG/LGM’nin hizmet aldığı firmalar ve kişiler

Bulut hizmeti sağlayıcıları, İSG’nin işletmelerinde özel güvenlik görevlisi çalıştıran güvenlik şirketleri

İştirak

İSG/LGM’nin ortaklık payı bulunduğu diğer şirketler

İSG ile LGM arasında paylaşılan kişisel veriler bu kapsamda değerlendirilir.

İş Ortağı

İSG/LGM’nin faaliyetlerinde beraber çalıştığı firmalar ve kişiler

Hava yolu şirketleri, diğer havaalanı işletmeleri

Hukuken Yetkili Kişi

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları veya özel kişi ve kuruluşlarında çalışan personeller

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Vergi Daireleri, Valilik’te çalışan kişiler,
mali müşavirler, mahkemenin atadığı bilirkişiler

Diğer

Bu kişi gruplarının kapsamına girmeyen kişiler tam ismiyle/unvanıyla belirtilir.

... Anonim Şirketi

EK-3 KİŞİSEL VERİ GRUPLARI

KİŞİSEL VERİ GRUBU

AÇIKLAMALAR

KİŞİSEL VERİ ÖRNEKLERİ

Kimlik Bilgisi

Kişinin her türlü kimlik belgelerinde yer alan bilgiler

TCKN, Pasaport No, Nüfus Cüzdanı Seri No, Adı-Soyadı, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, ehliyet, avukatlık kimliği fotokopileri

İletişim Bilgisi

Kişiyle iletişim kurulmasını sağlayan veriler

Kişiyle ilişkilendirilen e-posta, telefon numarası, cep telefonu, ev ve işyeri adresi

Aile Bireyleri Bilgisi

Kişisel veri sahibinin aile bireylerine ilişkin veriler

Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi vs.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kanunun 6. maddesinde sayılan veriler

Müşterilerin İSG bina ve tesislerinde kazaya uğraması sebebiyle alınan sağlık bilgileri, yolcuların engellilik durumları, kimlik fotokopisinde alınan kan grubu ve din bilgisi, alt işverenler çalışanlarından alınan adli sicil kayıtları

Özlük Bilgisi

Çalışanların veya alt işveren çalışanlarının özlük dosyası için elde edilen veriler

İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi (Örn. maaş, SGK primleri vs.) ve bunun dayanağı olan belgeler (bordro vs.)

Giriş-Çıkış Bilgisi

İşletmelerimizde güvenliği sağlamak amacıyla ziyaretçilerimizden alınan giriş ve çıkış bilgileri

Terminale ve otoparka giriş ve çıkış tarihleri, saatleri

Kamera Kayıtları

Fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında CCTV veya diğer kamera sistemleri tarafından alınan kayıtlar

CCTV kamera kaydı, sesli veya renkli kamera kayıtları

Araç Bilgisi

Kişilerin araçlarına ait her türlü bilgi, belge, dosya ve kayıt

Ruhsat bilgisi, araç plakası, araç teknik ve bakım bilgisi

Uçuş Bilgisi

Kişilerin yaptıkları uçuşlara ait her türlü, belge, dosya ve kayıt

Kişilerin uçuş tarihi, saati, uçuş no, kalkış ve varış yeri, bagaj bilgisi,

Konum Bilgisi

Sensör veya diğer cihazlar aracılığıyla ulaşılan kişinin konumuna ilişkin veriler

Hizmet esnasında mobil uygulama veya internet üzerinden elde edilen konum bilgileri

Potansiyel Müşteri Bilgisi

Müşteri olmadan önce kişi hakkında kaydedilen bilgiler

Potansiyel müşterilerle ilgili meslek ve eğitim bilgisi, hobiler ve zevkle

Müşteri Bilgisi

Müşterileri tanımak adına toplanan bilgiler

Müşterilerin meslek ve eğitim bilgisi, hobiler ve zevkler

Ürün/Hizmet Bilgisi

Müşterilerin satın almış olduğu ürün ve/veya hizmete ilişkin bilgiler

Müşterilere sunulan vale, otopark hizmeti gibi ürün/hizmetlerin alınma tarihi ve varsa garanti süresi, kullanılan kredi kartı bilgisi,

Müşteri Talep ve Şikayet Bilgisi

Müşterilerin ürün ve hizmete ilişkin yapmış olduğu talep, şikayet, dilek, temenni veya her türlü buna benzer başvuru bilgileri

Müşterilerin ürün ve/veya hizmetlere ilişkin yapmış olduğu talep, şikayetler ve benzeri başvuru sonucunda elde edilen kişisel veriler

Finansal Bilgi

Kişilerin mali ve finansal durumunu gösteren her türlü bilgi, belge, rapor ve kayıtlar

Kişilerin kredi kartı harcaması, banka ekstresi, kredi notu, maaş bilgisi, gelir bilgisi

Pazarlama Bilgisi

Pazarlama ve reklamcılık amacıyla işlenen kişisel veriler

Kişinin alışkanlıkları, beğenileri, (yeniden) hedefleme bilgileri, çerez bilgileri, geri bildirim ve memnuniyet anketleri, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler

Online Ziyaret Bilgileri

Ziyaretçilerin mobil uygulama ve internet sitesinde çerezler vasıtasıyla elde edilen davranışsal bilgileri

Mobil uygulama ve internet sitesindeki kullanım alışkanlıkları, tıklanma sayısı, sayfa gezintileri, tarayıcı geçmişleri, kullanıcı cihazlarına atanan ID bilgisi,

Hukuki Süreç ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve borçların takibi, Bakanlık talimatları ve uluslararası sözleşmelere uyumu için işlenen kişisel veriler

Davaya veya icraya konu olan alacaklar/borçlar, haciz ibranameleri, ISO sertifikası ve diğer güvenlik sertifikaları, SHGM talimatları ve sivil havacılık mevzuatı uyarınca toplanan bilgiler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Şirketin kanuni yükümlülüğü gereği denetime ve teftişe tabi olduğu durumlarda işlenen kişisel veriler

Denetim ve teftiş kayıtları, vergi beyannameleri

Olay Tespiti Bilgisi

İSG/LGM işletmelerinde meydana gelen tehlike, olay, iş kazası ve benzeri durumları tespit edebilmek amacıyla işlenen kişisel veriler

Emniyet Yönetim Sistemi amacıyla Olay/Tehlike/Risk bildirimleri için form üzerinden alınan olay ve durum bilgileri

X